Elektro Renovatie Oldenzaal
verbouwing - nieuwe groepenkast - ledverlichting

 


Telefoon: 06-20746302
E-mail: p.hampsink@home.nl

  
 


DISCLAIMER

Met de toegang tot en het gebruik van deze website van Electro Renovatie Oldenzaal stemt u als gebruiker in met de onderstaande voorwaarden.

Informatie
Electro Renovatie Oldenzaal heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. Electro Renovatie Oldenzaal staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de op deze website verstrekte informatie. Aan de omschreven producten en diensten en de genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website kan door Electro Renovatie Oldenzaal op ieder gewenst moment worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Electro Renovatie Oldenzaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van gebruik van deze website en de op deze website verstrekte informatie. Electro Renovatie Oldenzaal kan het continu en foutloos functioneren van deze website niet garanderen.

De website van Electro Renovatie Oldenzaal wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of randapparatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Hyperlinks naar websites van derden
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Electro Renovatie Oldenzaal is op geen enkele manier verantwoordelijk en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en het gebruik van deze websites of voor de eventuele gevolgen of schade van een bezoek van aan deze website verbonden websites van derden.

Privacy
Alle door de gebruiker aan Electro Renovatie Oldenzaal verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Electro Renovatie Oldenzaal aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen van deze voorwaarden
Electro Renovatie Oldenzaal behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.

 

 

Copyright © 2009, Elektro Renovatie Oldenzaal - Disclaimer

 

Led lamp: 90% Energiezuiniger

Wist u dat ruim 19% van alle elektriciteit in de wereld wordt gebruikt voor verlichting? De gloeilamp is naast de zon al meer dan honderd jaar onze belangrijkste lichtbron, maar vespilt daarbij wel 98% van de benodigde energie. Een led-lamp is tot 90% energiezuiniger dan een gloeilamp. U bespaart dus geld én het milieu.